phenolog: (votes)
[personal profile] phenolog
Видимо, за пост о летучих мышах, меня полюбили патриотические журналисты. Юзер [livejournal.com profile] ledilid даже добавил во френды. Как же, помним-помним. Когда я был школьником и читал в «УМ» статьи Дмитра Лиховия сердце мое загоралось гордостью за Родину и негодованием, что есть еще у нас несознательные элементы, которые играют роль пятой колонны по наущению нашего северного, как тогда любили писать, «заклятого друга».

А вообще, не о том. По-моему, независимо от идеологических предпочтений, важно помнить, что всегда существовали разные мнения по поводу того, «как нам обустроить Украину». Смешно и глупо выглядят картины монолитного единения украинцев в борьбе за собственную государственность с внешним врагом, впрочем, как и картины противостояния кучки настоящих патриотов массам «збайдужілого, зденаціоназованого населення».

Полезно напомнить, что злейшими врагами были три канонические, истинно украинские властные структуры 1917—1920 гг: Центральная Рада была свергнута Гетманом, против него же подняла восстание Директория. Да что там гетман, вот, что писал Винниченко:

А Петлюра все стає в пози, пумпує на всяких зібраннях, щиро вірячи в себе, як у «національного героя». Цілий місяць пумпує, а війська не має. І нічого, як і торік, для організації його не зроблено. Як і торік, ця людина непомітно для ширшого загалу заграє для всіх фатальну ролю невільного саботажника і предателя. По 4-5 днів не приймає докладів військового міністра, місяць не проводив закону про військові школи, про мобілізацію, про реорганізацію набору. Замість того, приймає прохачок-старушок, роздає їм гроші й велить ходити по Києву і вихваляти Петлюру за щедрість.
http://maksymus.livejournal.com/73731.html

А ведь политические взгляды украинцев, киевлян не ограничивались этими тремя (двумя? четырьмя?) направлениями:

Повстання почалось тієї ж ночі виступом на заводі «Арсенал». До нього приєднались робітники інших підприємств міста, частина українських вояків з Богданівського, Шевченківського полків та полку імені Сагайдачного. Головна мета повстання зводилася до того, щоб оточити будинок Педагогічного музею, де перебувала Центральна Рада, скинути її та проголосити у Києві радянську владу в особі Харківського ЦВК рад та Народного Секретаріату.

Вранці 16(29) січня представники Київських рад робітничих та солдатських депутатів вручили Центральній Раді ультимативні вимоги повсталих: передати владу радам і роззброїти українські військові частини. Центральна Рада відхилила їх і натомість зажадала беззастережної капітуляції. З вечора у місті поновились збройні сутички. Головні сили повсталих зосереджувалися навколо «Арсеналу» на Печерську, осередки повстання з окремим керівництвом виникли також на Шулявці, Деміївці, Подолі. Повсталим вдалося захопити залізничну станцію Київ-товарний, звідти вони повели наступ, наближаючись до центру міста — вул. Великої Васильківської та Хрещатика. Особливо небезпечними були дії червоногвардійців Подолу, яким вдалося захопити Старокиївську поліцейську дільницю та готель «Прага» неподалік від Центральної Ради. 17(30) січня у місті розпочався загальний страйк, припинили роботу водопровід, електростанція, міський транспорт.

Українська влада виявилася неспроможною навести порядок у столиці. У місті майже не було цілком надійних українських військ, проти повсталих воювали лише окремі підрозділи Богданівського, Полуботківського, Богунського полків, Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, Вільне козацтво. Частина українських вояків, піддавшись пропаганді більшовиків, виступила на їхньому боці, більшість — тримала нейтралітет. Не було єдиного командування, військами керували два штаби — коменданта Михайла Ковенка і командуючого Київським військовим округом Миколи Шинкаря. У Києві перебувало до 20 тис. солдатів і офіцерів старої російської армії, які лишались сторонніми спостерігачами, але українська влада не зробила жодного кроку, аби залучити їх на свій бік. Те ж саме стосується і київських обивателів, які в масі своїй співчували не українцям, а більшовикам.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Січневе_повстанняРаньше тут был другой, тенденциозный текст:
Восстание началось в 3 часа ночи 16(29) января [1918 г]. Опорным пунктом его был завод «Арсенал». Арсенальцы заняли завод, комендантом которого был назначен командир батальона С. Мищенко, перешедший с 450 солдатами полка им. Сагайдачного на сторону восставших. На штурм завода были брошены крупные силы Рады. 16(29) и 17 (30) января их атаки были отбиты. Арсенальцы совместно с солдатами 3-го авиапарка и понтонного батальона 16(29) января овладели несколькими складами оружия, Печерской крепостью, взяли под контроль мосты через Днепр. 17—18(30—31) января красногвардейцы Подола, Шулявки, Демиевского района, Главных железнодорожных мастерских, тесня контрреволюционные войска, продвигались к центру города. Восстание охватило весь Киев. Но 21 января (3 февраля) в город вступили переброшенные с фронта «курени смерти» под командованием Петлюры, которые усилили «вольных казаков» и гайдамаков. Положение восставших резко ухудшилось; «Арсенал» был отрезан от города и подвергался сильному артиллерийскому обстрелу. После непрерывных 6-дневных боев у осажденных иссякли боеприпасы и продовольствие. 22 января (4 февраля) по решению ревкома арсенальцы прекратили борьбу; часть их тайными ходами ушла с территории завода на соединение с советскими войсками. Ворвавшиеся на завод петлюровцы жестоко расправились с восставшими, было расстреляно более 300 красногвардейцев.
http://berdychevsky.livejournal.com/135016.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

August 2010

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios